Κυριακή, 22 Ιουλίου 2012

ΚΑΙ ΑΛΛΟ ΜΠΛΕ ΣΠΙΡΑΛ.. ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΡΩΣΙΑ ΤΟ ΙΡΑΝ ΤΗΝ ΙΟΡΔΑΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ...ΕΜΦΑΝΙΣΤΗΚΕ ΠΑΝΩ ΑΠ'ΤΟ ΛΙΒΑΝΟ ΚΑΙ ΤΟ ΙΣΡΑΗΛ.

Ufo Spiral Now Seen Over Lebanon And Israel/Palestine On 7th June (Video)

The Ufo spiral has now seen over Russia, Israel, Iran Jordan, Lebanon and Turkey.  The unidentified body was also spotted at the Givataim observatory in central Israel. Dr. Yigal Pat-El, the chairman of the Israeli Astronomical Association and observatory director, confirmed the sighting and said the origin of the object is unclear.

“It looked like a small body that suddenly started to grow and make spiral-like movements,” he said. “After a while, it turned into a cloud….it looked like an object flying high above ground and then disintegrating.”

“It reached a height of some 80 kilometers and flew north of the border with Lebanon,” he said. “It wasn’t a meteor.

“We saw a large trail of light travelling from a distant spot in the sky,” Dorit from northern Israel reported. “We could not see the source of the light. The trail was massive. It was an unusual sight. Moments later we saw swirling movement where the light was coming from.

Δεν υπάρχουν σχόλια: