Κυριακή, 28 Σεπτεμβρίου 2014

ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟ ΝΕΡΟ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΟΝ ΑΡΗ!

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το ίχνος οφείλεται σε υγρό που κυλάει επάνω στον κόκκινο πλανήτη. Προλαβαίνω αυτούς που θα κάνουν λόγο για παιχνίδισμα του φωτός. Παρατηρείστε  ότι δεν υπάρχει τίποτα στη γύρω περιοχή που να μπορεί να δημιουργήσει τέτοια σκιά.