Σάββατο, 19 Ιανουαρίου 2013

2 ΚΟΚΚΙΝΑ UFO ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΟΥΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΜΕΡΑ ΜΕΣΗΜΕΡΙ!

Δεν έχω πληροφορίες για τα αντικείμενα την ημέρα ή πόση ώρα ήταν εκεί παρά μόνο ότι έγινε κάπου στην Αγγλία.