Σάββατο, 14 Σεπτεμβρίου 2013

Kοιτάξτε τι φάνηκε σε ζωντανή σύνδεση με τον ISS.


H εικόνα είναι snapshot. Δείτε: