Πέμπτη, 31 Μαΐου 2012

"The Happening"

Ένας καθηγητής αναλύει στους μαθητές του ένα άρθρο που διάβασε στους New York Times. Έχει να κάνει με το μυστήριο της ξαφνικής εξαφάνισης των μελισσών. (όπως γνωρίζουμε, οι μέλισσες ευθύνονται για την ομαλή λειτουργία της ζωής στον πλανήτη μας). Πολλοί επιστήμονες προσπαθούν να εξηγήσουν το φαινόμενο, όταν ξαφνικά αρχίζει μια δραματική εξέλιξη.. Οι άνθρωποι ξαφνικά παρουσιάζουν μια αυτοκτονική συμπεριφορά! Σαν μόλυνση εξαπλώνεται αυτή η ακραία τάση και εκατοντάδες αυτοκτονούν χωρίς να γνωρίζουν οι επιστήμονες τους λόγους που τους ωθούν να κάνουν κάτι τέτοιο. Δείτε το trailer: