Πέμπτη, 10 Οκτωβρίου 2013

ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΟΣ ΤΗΣ Π.Υ. : ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΣΟΒΑΡΗ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΤΟΥ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ (PDF)

Στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης στις 20 Σεπτεμβρίου δημοσιεύθηκε το ακόλουθο έγγραφο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Αναφέρει Σχέδιο Μέτρων Έκτακτης Ανάγκης για την αντιμετώπιση σοβαρών διαταραχών του εφοδιασμού σε πετρέλαιο ή/και Πετρελαιοειδή Προϊόντα. 


  1.  Σοβαρή Διαταραχή του Εφοδιασμού (Σ.Δ.Ε.) 
  2.  Τοπική Σοβαρή Διαταραχή.
  3. Διεθνή Σοβαρή Διαταραχή: Νοείται η σοβαρή διαταραχή του εφοδιασμού, η οποία που προκαλείται από διεθνή γεγονότα, όπως εμπόλεμες καταστάσεις, απεργίες, φυσικές καταστροφές ή αποφάσεις πετρελαιοπαραγωγών χωρών να διακόψουν προσωρινά η μόνιμα την τροφοδοσία καταναλώτριων χωρών τα οποία περιορίζουν ή αναμένεται να περιορίσουν σημαντικά την παραγωγή ή τη διακίνηση πετρελαίου προς τις διεθνείς αγορές ή γενικά την προσφορά πετρελαίου ή πετρελαιοειδών. 

Η αστάθεια στο εσωτερικό των ΗΠΑ κλειδωνίζει παγκοσμίως της χώρες. Έχω αναφέρει ξανά ότι πολλές Ευρωπαϊκές χώρες έχουν ήδη αυξήσει τα αποθεματικά τους πετρέλαια x2 και αυτό ακόμα μήνες πριν. Επιτέλους αν και αργά.... γίνεται το ίδιο και στην Ελλάδα.  Αναμένουμε τις εξελίξεις στην Αμερική...

Ολόκληρο το έγγραφο από κάτω: 
world judge