Τετάρτη, 12 Μαρτίου 2014

ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ ( 1714 - 1779 ) Αν ό πόλεμος πιαστεί από κάτω, λίγα θά πάθετε. Αν πιαστεί από πάνω θά καταστραφείτε...

Σχόλιο worldjudge: "Αν ό πόλεμος πιαστεί από κάτω, λίγα θά πάθετε. Αν πιαστεί από πάνω θά καταστραφείτε... "
Στο πρώτο μέρος του στοίχου δεν είναι δύσκολο στις μέρες μας να καταλάβει κάποιος ότι εννοεί την Μέση Ανατολή. Θα μπορούσε ο Άγιος Κοσμάς να εννοεί τη Κριμαία ως πόλεμο που θα πιαστεί από πάνω;;;


Προφητείες Αγιού Κοσμά Αιτωλού: 

Η αιτία τού Γενικού Πολέμου θά έρθη από τήν Δαλματία. Πρώτα θά διαμελισθεί ή Αυστρία, καί ύστερα ή Τουρκία...

( Η προφητεία ειπώθηκε γύρω στά 1770 . Στήν εποχή μας, στήν θέση τής τότε Αυστρίας υπήρχε ή Γιουγκοσλαβία ή οποία ήδη διαμελίσθηκε. Απομένει τώρα ή διάλυση τής Τουρκίας )

Στήν Πόλη θά χυθεί τόσο αίμα, πού 3χρονίτικο μοσχάρι μέσα σ΄ αυτό, θά μπορεί   νά κολυμπήσει... 


( προφανώς κατά τήν αποχώρηση τών Τούρκων )

Οί Τούρκοι θά φύγουν, αλλά θά ξανάρθουν πάλι καί θά φθάσουν μέχρι τά Εξαμίλια. Στό τέλος θά τούς διώξουν μέχρι τήν Κόκκινη Μηλιά... 

( σχετικά πάρα κάτω, στόν π. Παϊσιο )

Θά προσπαθούν νά λύσουν τό ζήτημα μέ τήν πέννα, μά δέν θά μπορούν, 99 φορές μέ τόν πόλεμο καί μία μέ τήν πέννα... ( προφανώς γιά τόν Γενικό Πόλεμο )Τό κακό θά έρθει από έναν κασιδιάρη καί από τούς διαβασμένους... 

( οί φονικές εφευρέσεις τών  επιστημόνων, οί  άθεες νέες αντιλήψεις τών διαβασμένων, καί κάποιος αξιωματούχος σημειωμένος στό κεφάλι ( κασιδιάρης ) 

Τόν Πάπα νά καταράσθε γιατί αυτός θά είναι ή αιτία ( τού Γενικού Πολέμου ; )

Καλότυχος όποιος ζήσει μετά τόν Γενικό Πόλεμο. Θά τρώει μέ ασημένιο κουτάλι. Εσείς δέν θά τά δείτε αυτά. Θά τά δούν τά δισέγγονά σας... 

( Από τό 1770 πού ειπώθηκε μέχρι σήμερα μεσολαβούν 2  γενιές, εγγόνια καί δισέγγονα, περίπου  200 χρόνια. Προφανώς από τό 1970 καί έπειτα έχουμε μπεί σέ διαδικασία εξελίξεων...)

Θαρθεί καιρός πού δέν θ΄ ακούτε τίποτα... 

( αναφερόμαστε σέ άλλη σελίδα γιά προφανή  "ακύρωση " διάδοσης ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων Maxwell )

Οί πολιτείες θά καταντήσουν σάν παράγκες!... Στίς 3  χώρες μιά θά μείνει... 

( καθαρή περιγραφή γιά τόν Γενικό,  Γ΄ παγκόσμιο πόλεμο )

Αν ό πόλεμος πιαστεί από κάτω, λίγα θά πάθετε. Αν πιαστεί από πάνω θά καταστραφείτε...