Πέμπτη, 11 Ιουλίου 2013

Η NASA θα εκτοξεύσει νέο εξερευνητικό σκάφος στον 'Αρη


Η αμερικανική διαστημική υπηρεσία NASA έχει καταλήξει στην ιδέα της αποστολής μιας αυτόματης συσκευής στον Άρη το 2020.

Το νέο διαστημικό σκάφος θα ασχοληθεί με την αναζήτηση ενδείξεων προγενέστερης ζωής στον Κόκκινο Πλανήτη, τη συλλογή και ...
διατήρηση σημαντικού αριθμού διαφόρων δειγμάτων για τη μετέπειτα επιστροφή στη Γη, καθώς και την ανάδειξη της αποτελεσματικότητας των τεχνολογιών που θα χρησιμοποιηθούν σε μελλοντικές έρευνες στον Άρη με τη βοήθεια ρομποτικών και επανδρωμένων αποστολών.

Με βάση προκαταρκτικές εκτιμήσεις το κόστος του σχεδίου θα ανέλθει σε 1,5 δις.

πηγη