Τετάρτη, 24 Απριλίου 2013

UFO ΣΤΟ GOOGLE EARTH....ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ 51 (VIDEO)

Εκπληκτική φωτογραφία..To αντικείμενο φαίνεται να ίπταται μερικά μέτρα πάνω από το έδαφος και μπορούμε να διακρίνουμε την σκιά του... Μπορείτε να το δείτε οι ίδιοι σας αντιγράφοντας της παρακάτω συντεταγμένες που σας έχω παρακάτω:
37°18'20.41"N 116°28'21.13"W


16°46'11.59"N 169°27'43.97"W

34°36'30.68"S 58°21'52.87"W