Σάββατο, 16 Μαρτίου 2013

Φίδια και Σαύρες στον Άρη;;; (Video)

Φαίνεται κάτι σαν κάποιο είδος σαύρας, ή εντόμου στον Άρη. Ίσως είναι ένας βράχος, ίσως μια δομή, αλλά για ποιο σκοπό, δεν γνωρίζουμε ακόμη. Θα μπορούσε να είναι ένα άγαλμα όμως υπάρχει ένα σημείο φωτισμένο στο κεφάλι ή κάποια αύρα γύρω απ'αυτό.
Η ουρά της είναι πολύ μεγάλη, και αυτό έχει πολλά πόδια. Ή ίσως είναι σωλήνες.
Στέκεται πάνω σε ένα επίπεδο βράχο, και στη συνέχεια, για την εικόνα, μπορούμε να δούμε ένα είδος φιδιού, με ένα τριγωνικό κεφάλι, και δύο κύκλους γύρω από το λαιμό του. Σας παραθέτω το βίντεο.