Σάββατο, 8 Δεκεμβρίου 2012

UFO ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠ'ΤΟ DENVER CO!

Σύμφωνα με την μαρτυρία που δεν έχω λόγο να αμφισβητήσω παρόλο που δεν υπάρχουν στοιχεία οπτικού υλικού, ένα ζευγάρι είδε στον ουρανό ένα αντικείμενο μπλε χρώματος να κινείται με μεγάλη ταχύτητα. Στην συνέχεια το αντικείμενο έμεινε ακίνητο και ξαφνικά επιτάχυνε με απίστευτο τρόπο χωρίστηκε σε 2 μέρη και αφού στριφογύρισαν 5 φορές ενώθηκαν και εξαφανίστηκαν με ταχύτητα....

According to eyewitness testimonial, on December 7, 2012 at 11:33 PM my wife and I were driving back from the grocery store on our way home, when I pointed out a helicopter, then saw an unusual blue-ish dot speeding up and going faster than the helicopter, then my wife said "is this just another plane or helicopter" I went ahead and pointed out that there was no blue and red lights on them.

The object went very fast north, I speed up to catch up and the object just went faster half way stopped in mid-air we thought that we were able to catch up to it then it went an an incredible speed making a zig-zag shape from north to west to north west in 90 degree turns.


As the object was speeding up and turning the object turned into 2 exact copies, swirled for about 5 times before merging together and diapering going straight up in the sky at that point we lost visual contact. 

I was excited since is been long time since the last time I had seen one, however my wife was in a panic mode not being able to understand what she just witness, I had to help her get her mind of the event and help her go sleep.

Source : MUFON